KLM 747-400 Maiden Flight   6. Landen


     De landing in de FMC programmeren


Als we ons laatste waypoint (GORLO) voorbij zijn gevlogen zien we een paar dingen gebeuren:
Op de EICAS verschijnt een gele melding >FMC MESSAGE en op de CDU zien we NO ACTIVE ROUTE.
Op de PFD veranderd het middelste blok (horizontale navigatie) in HDG HOLD en zien we op de MCP het HOLD-knopje aanspringen.
Dit betekend dat de FMC aan de MCP heeft doorgegeven de huidige koers (241, zie ND) aan te houden.
Op de MCP heeft HOLD dus geen betrekking op de waarde die daarboven bij HDG is ingevuld (004).
Op de ND zien we rechtsboven dat de FMC wel weet dat we naar EHAM willen, maar nog niet hoe.
Dat gaan we nu regelen.Ga op de CDU naar het DEP/ARR scherm en kies net als we voor departure hebben gedaan de arrival:
Kies rechts ILS06 als landingsbaan.
Kies links REDF1A als Standard Arrival (STAR).
Activeer met de geel oplichtende EXEC knop.
Op het ND zien we de nieuwe route met startpunt REDFA, maar deze is nog niet verbonden met onze huidige positie.
We hebben namelijk nog gaten in onze route. Kijk maar op LEGS.We zien 2 ROUTE DISCONTINUITIES:
Klik op L1 om REDFA naar de onderste edit-regel te kopieren en daarna nogmaals L1 om terug te zetten.
Klik op L5 om EH609 naar de onderste edit-regel te kopieren en daarna op L4 om EH609 in de blokjes te plaatsen.
Door het op deze manier omhoog verplaatsen van waypoints kun je ook eventueel waypoint tijdens het vliegen overslaan/verwijderen.
Op de ND zien we de route nu ook weer netjes aansluiten. Druk op de gele EXEC om de stippellijn paars te maken.
Zet nu op de MCP gauw LNAV weer aan. Als we te lang wachten zijn we van de lijn afgevlogen en moeten we op de MCP
met HDG en indrukken van SEL het vliegtuig op een koers brengen die onze route gaat snijden voordat we LNAV kunnen aanzetten!

De landing


Als je na GORLO eerst een stuk bent doorgevlogen heb je wellicht voldoende afstand tot REDFA om tot onder de FL230 te dalen (zie LEGS)
In het geval hierboven moeten we direkt aan het werk om snel te dalen:
Zet op de MCP de hoogte op 2000 (onthoud: dit is de grenswaarde voor de FMC, de FMC vangt de tussenhoogtes van de waypoints telkens wel op)
en klik op het ALT draaiknopje om de grenswaarde door te geven aan de FMC.
Om sneller te dalen zetten we de spoilers open met '/'. Je kan de handle zien op het Trottle panel (Ctrl+Shift+T).
Zodra FL240 bij REDFA haalbaar is, de spoilers weer inklappen met '/' (anders volgt vanzelf wel een EICAS melding).Laten we bij het dalen de Transition Level (TL) nu wel netjes instellen zoals het hoort:
Ga op de CDU naar VNAV en kies op de descent-page met R5 FORECAST
Voer op de CDU '40' in en dan L1.Op de LEGS-scherm kunnen we de ND de route laten weergeven:
Als we de CTR draaiknop op PLN zetten terwijl de CDU op LEGS staat verandert het ND scherm in een route-overzicht.
Met de TFC draaiknop kun je de schaal van de ND aanpassen.
Nu kunnen we op de LEGS-scherm met STEP (R6) door de route lopen waarbij de ND 'meeschuift'.
Op het LEGS-scherm kunnen we overigens ook zien (en veranderen) welke snelheid/hoogte restrictie per waypoint geldt:
De grote getallen zijn harde regels, de kleine door de FMC berekende tussenwaarden.
Bij SUGOL zal de FMC dus zorgen dat we 240Kn vliegen en onder de 10.000ft zitten.Op 10,000ft (ongeveer bij SUGOL dus) moeten we de volgende handelingen uitvoeren:
Op het 'Overhead panel' (Ctrl+Shift+O) de landingslichten aanzetten (4x)
Op het 'Communications panel' (Ctrl+Shift+C) de Autobrakes op 2 zetten en de roken/stoelriemen ON
Op de MCP op de IAS draaiknop drukken om de snelheid handmatig te regel en draai de snelheid naar 240 als dat al niet zo is.
Op de CDU op INIT REF drukken en met R1 en dan R4 aangeven dat we met flaps 25 willen landen.Laten we voor de aardigheid eens kijken hoe we tijdelijk de laterale navigatie van de FMC kunnen overnemen.
In dit geval zit er een vliegtuig voor ons waar we voor uit willen wijken naar rechts.
Op de MCP draaien we met SEL de HDG naar 161 en klikken dan op SEL om de heading van de MCP leidend te maken.
Als we later zien dat we toch weer terug kunnen naar onze oude route, moeten we eerst onze koers met die route laten kruisen.
Op de MCP draaien we dus met SEL de HDG naar 115 en nu kunnen we op LNAV klikken om de laterale besturing weer aan de FMC over te laten.Inmiddels hebben we op de MCP handmatig de snelheid op 178 gezet en op de speedstrip de cijfertjes voor de flaps (F7) gevolgd (Bij Up naar 1, bij 1 naar 5, etc.).

We naderen de glideslope en zien aan het paarse wiebertje rechts naast de kunstmatige horizon dat we boven de glideslope (G/S) zitten.
Omdat dit minder ideaal is besluiten we de G/S eerder (hoger) op te pikken, we nemen dus de laterale navigatie van de FMC over en sturen 150.In de buurt van ons Transition Level (TL) van 4.000ft licht op de MCP de baro-instelling geel op en moeten we met een druk op STD overschakelen naar lokale baro.Als we het glidepath naderen zetten we de heading op 104 om met een hoek van ongeveer 45 graden de localizer op te pakken.
Verder armen we de spoilers met Shift+/ (controleer op 'Throttle panel') zodat deze bij touchdown automatisch open klappen.Nu armen we de localizer met LOC om deze automatisch op te pikken.Zodra de localizer opgepakt is armen we de glideslope met APP
en zodra localizer en glideslope beiden gepakt zijn doen we het landingsgestel uit (G).Nu stellen we de snelheid in op REF+10
en zodra het landingsgestel helemaal uit is zetten we de flaps op 25.Alles alles er goed uit ziet zetten we op 5Nm afstand de snelheid op de REF-waarde.Zodra we de grond raken, klappen de spoilers op en slaan de Autobrakes aan.
We gooien nu met 'PgDn' of 'F2' direkt het gas helemaal dicht en houden vast tot EICAS maximale reverse thrust laat zien.Nu kunnen we de Autopilot uitschakelen met DISENGAGE of 'Z'. We doen direkt nog een keer DISENGAGE of 'Z' om het alarm het zwijgen op te leggen.
We zetten nu ook de Autothrottle uit en de Flight Director.
Bij 80Kts moeten de reverse thrusters uit, druk dan op 'F1'.
Bij 40Kts doen we de remmen uit en spoilers in door op de punt (.) te drukken.Als onze snelheid onder de 30Kts zit geven we langzaam gas bij om niet stil te vallen op de landingsbaan.
Vliegtuigen achter ons en Schiphol Tower waarderen een snelle exit van de landingsbaan.

Opslaan als Flight


We kunnen de huidige situatie opslaan als standaard Flight.
Daardoor kunnen we een volgende keer direkt oefenen met landen
In het menu ga naar 'File'>'Save Flight...' en noem deze bijvoorbeeld 'KLM 747-400 EHAM-EHAM Landed'.

LET OP: Controleer bij het laden of alle schakelaars goed staan. Soms zijn deze niet goed opgeslagen!
Dit geldt met name voor de schakelaars op de MCP en de verlichting.

  < Inhoud    Parkeren >